ΑΠΟΓΡΑΦΕΙΣ

 • Full Time
 • ΑΠΟΓΡΑΦΕΙΣ
 • Ημέρες αδείας
 • Δημιουργήθηκε 3 μήνες πριν

Η Trenkwalder Hellas, μεγάλη πολυεθνική, αναζητά για πλήρη απασχόληση:

 

Καταμετρητές / Απογραφείς

 

Ο απογραφέας έχει την ευθύνη καταμέτρησης των προϊόντων που βρίσκονται στο κατάστημα και τις αποθήκες του πελάτη.

Αρμοδιότητες της θέσης αποτελούν:

 • Καταμέτρηση των προϊόντων του πελάτη
 • Συμμόρφωση με τις διαδικασίες, που αφορούν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ασφάλεια της πληροφορίας
 • Κατάλληλη χρήση του εξοπλισμού και των μέσων, που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας του
 • Ενημέρωση υπευθύνου σε περίπτωση εντοπισμού προβλήματος/διορθωτικών ενεργειών

Η θέση απαιτεί δεξιότητες στην οργάνωση, εχεμύθεια και ομαδικότητα.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος λυκείου/ΙΕΚ/ΤΕΙ
 • Καλή γνώση Η/Υ
 • Κάτοχος Ι.Χ. αυτοκινήτου
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
 • Ασφάλιση
 • Εργασία σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση
 • Δυνατότητες εξέλιξης

Ημερομηνία λήξης: 30 Σεπτεμβρίου 2022

Παρακαλώ συμπληρώστε τα προσωπικά σας στοιχεία με λατινικούς χαρακτήρες!

only doc, pdf or docx file allowed and file size will be less than 2MB