Βοηθός Λογιστή

  • Full Time
  • Βοηθός Λογιστή
  • Ημέρες αδείας
  • Δημιουργήθηκε 4 μήνες πριν

Η Trenkwalder HELLAS, για λογαριασμό εμπορικής  εταιρείας πελάτης της αναζητά:

Βοηθό Λογιστή 

  Καθήκοντα :

1.    Συλλογή και καταχώρηση των παραστατικών που απευθύνονται στο

λογιστήριο

 

2.    Διενέργεια συμφωνιών Πελατών – Προμηθευτών, Ταμείου, Τραπεζών,

επιταγών.

 

3.    Αποστολή και συμφωνία MY DATA με βιβλία. 

 

4.    Βοηθητικές εργασίες σε σχέση με τη Μισθοδοσία 

 

 

 Προδιαγραφές θέσης :

 

1.    Πτυχίο ΙΕΚ ή (ΤΕΙ επιθυμητό ) 

 

2.    5ετής εμπειρία ως Βοηθός λογιστή σε μηχανογραφημένο λογιστήριο. 

 

3.    Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (Μs office,word,excel))

 

4.    Γνώσεις προγραμμάτων ERP, επιθυμητή γνώση προγραμμάτων Atlantis, 

 

X-line και Business μισθοδοσίας.

 

5.    Πολύ καλή γνώση φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας

 

6.    Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 

 

7.    Ευχέρεια στο γραπτό και προφορικό λόγο

 

8.    Ικανότητα, γρήγορης αντίληψης και απόδοσης

 

 

 

Μεθοδικότητα και συντονισμός για την τήρηση  των χρονοδιαγραμμάτων

Παρακαλώ συμπληρώστε τα προσωπικά σας στοιχεία με λατινικούς χαρακτήρες!

only doc, pdf or docx file allowed and file size will be less than 2MB