Βοηθός Υπευθύνου Αποθήκης

 • Full Time
 • Βοηθός Υπευθύνου Αποθήκης
 • Ημέρες αδείας
 • Δημιουργήθηκε 3 μήνες πριν

Η TRENKWALDER για λογαριασμό πελάτη της, μεταφορική εταιρεία , αναζητά έναν βοηθό υπευθύνου αποθήκης

Καθήκοντα:

 • Οργάνωση Διακίνησης Εμπορευμάτων
 • Συντονισμός εργασιών Αποθήκης
 • Οργάνωση και παρακολούθηση αποθεμάτων
 • Αξιολόγηση απόδοσης υπαλλήλων αποθήκης και διακίνησης
 • Ετοιμασία παραγγελιών
 • Αποστολή παραγγελιών

 • 3-5 έτη τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία σε Αποθήκη ( επιθυμητά  σε μεταφορική εταιρεία)
 • Microsoft Office (Word, Excel – καλό επίπεδο)
 • Εξοικείωση με συστήματα ERP
 • Καλό επίπεδο αγγλικών
 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Επιδεξιότητα και προσοχή στην λεπτομέρεια
 • Οργανωτικές δεξιότητες
 • Ικανότητα διαχείρισης ομάδας
 • Ικανότητα διαχείρισης πληροφορίας

Παρακαλώ συμπληρώστε τα προσωπικά σας στοιχεία με λατινικούς χαρακτήρες!

only doc, pdf or docx file allowed and file size will be less than 2MB