Ιδιαιτέρα Γραμματέας – (PA)

 • Full Time
 • Ιδιαιτέρα Γραμματέας - PA
 • Ημέρες αδείας
 • Δημιουργήθηκε 3 μήνες πριν

Μεγάλη εταιρεία που εξειδικεύεται στον κλάδο του τουρισμού, επιθυμεί να προσλάβει:

Ιδιαιτέρα Γραμματέα – Προσωπική Βοηθό (P.A.)

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Άριστη γνώση Η/Υ (MS OFFICE)
 • Eμπειρία σε θέση προσωπικής βοηθού διοίκησης τουλάχιστον 3 έτη
 • Εμπειρία στην οργάνωση γραφείου και στην ανάληψη δύσκολων καθηκόντων
 • Άριστη γραπτή και προφορική επικοινωνία
 • Άτομο σοβαρό, εχέμυθο, οργανωτικό, εργατικό, συνεργάσιμο
 • Ικανότητα σωστής τήρησης διαδικασιών, ιεράρχησης προτεραιοτήτων και διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων

Παροχές:

Άριστο εργασιακό περιβάλλον
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Συνεχής επιμόρφωση
Προοπτικές εξέλιξης

Παρακαλώ συμπληρώστε τα προσωπικά σας στοιχεία με λατινικούς χαρακτήρες!

only doc, pdf or docx file allowed and file size will be less than 2MB