Καταμετρητές , Απογραφείς

  • Full Time
  • Καταμετρητές, Απογραφείς
  • Ημέρες αδείας
  • Δημιουργήθηκε 1 έτος πριν

Η Trenkwalder Hellas, μεγάλη πολυεθνική, αναζητά για μερική απασχόληση:

Καταμετρητές / Απογραφείς

Ο απογραφέας έχει την ευθύνη καταμέτρησης των προϊόντων που βρίσκονται στο κατάστημα και τις αποθήκες του πελάτη.

Αρμοδιότητες της θέσης αποτελούν:

-Καταμέτρηση των προϊόντων του πελάτη
-Συμμόρφωση με τις διαδικασίες, που αφορούν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ασφάλεια της πληροφορίας
-Κατάλληλη χρήση του εξοπλισμού και των μέσων, που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας του
-Ενημέρωση υπευθύνου σε περίπτωση εντοπισμού προβλήματος/διορθωτικών ενεργειών
-Η θέση απαιτεί δεξιότητες στην οργάνωση, εχεμύθεια και ομαδικότητα.

Απαραίτητα προσόντα:

Απόφοιτος λυκείου/ΙΕΚ/ΤΕΙ
Καλή γνώση Η/Υ
Κάτοχος Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα

 

Παρακαλώ συμπληρώστε τα προσωπικά σας στοιχεία με λατινικούς χαρακτήρες!

only doc, pdf or docx file allowed and file size will be less than 2MB