Νοσηλευτής/τρια ΜΕΘ

  • Full Time
  • Νοσηλευτής/τρια
  • Ημέρες αδείας
  • Δημιουργήθηκε 8 μήνες πριν

Ζητούνται Νοσηλευτές / Νοσηλεύτριες από μεγάλη νοσοκομειακή μονάδα υγείας για το τμήμα ΜΕΘ

Θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

• Απόφοιτος αντίστοιχης σχολής ΑΕΙ/ΤΕΙ
• Εμπειρία άσκησης επαγγέλματος σε κλινική σε χειρουργικό τμήμα
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
• Υψηλό αίσθημα ευθύνης
• Υψηλές επικοινωνιακές δεξιότητες
• Ισχυρά ηθικά πρότυπα και ακεραιότητα
• Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο
• Ιδανικά μεταπτυχιακός τίτλος σε οποιοδήποτε νοσηλευτικό/ιατρικό αντικείμενο

Παρακαλώ συμπληρώστε τα προσωπικά σας στοιχεία με λατινικούς χαρακτήρες!

only doc, pdf or docx file allowed and file size will be less than 2MB