Φορτοεκφορτωτές Αεροσκαφών

  • Full Time
  • Φορτοεκφορτωτές
  • Ημέρες αδείας
  • Δημιουργήθηκε 1 έτος πριν

Η Trenkwalder για λογαριασμό εταιρεία πελάτη της αναζητά:

Εργάτες Φορτοεκφόρτωσης Αεροσκαφών για το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος».

Κύρια καθήκοντα και ευθύνες:
• Φόρτωση / εκφόρτωση και διαχωρισμός αποσκευών, φορτίου και ταχυδρομείου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε αεροπορικής εταιρείας εντός προκαθορισμένου χρόνου
• Ασφάλιση βαρέων φορτίων, επικινδύνων υλικών ή ζώων εντός αεροσκάφους, με τη χρήση ιμάντων σύμφωνα με τους κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας
• Καταμέτρηση αποσκευών με χρήση ηλεκτρονικών μέσων

Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων:
• Απολυτήριο Γυμνασίου ή Λυκείου
• Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη ή παρόμοια θέση
• Επιθυμητή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Η Εταιρεία προσφέρει τα ακόλουθα:
• Μόνιμη απασχόληση
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών
• Ομαδική ασφάλιση με δυνατότητα ένταξης εξαρτώμενων μελών
• Μηνιαία κάρτα ΟΑΣΑ απεριορίστων διαδρομών
• Βαρέα ένσημα
• Παροχές και εκπτώσεις σε συνεργαζόμενες εταιρείες
• Συνεχή εκπαίδευση
• Ευκαιρίες εσωτερικής εξέλιξης και ανάπτυξης

Παρακαλώ συμπληρώστε τα προσωπικά σας στοιχεία με λατινικούς χαρακτήρες!

only doc, pdf or docx file allowed and file size will be less than 2MB